Posted in февруари 2009

Непознатата и призрачна „тъга“

Басът глъхтеше из цялата зала. Светлините бяха притъмнени. В единия ъгъл бармaнът бъркаше разни коктейли, загледан в далечината. Сервитиьoрката летеше ту през една, ту друга маса. Вече пиехме от няколко часа. Някои повече, други по-малко. Изведнъж студът отново навлезе, устих как студен въздух се излива по гърба ми. Вратата пак се отвори. Погледнах встрани. Видях … Има още