Posted in септември 2014

Тъжен миг

Тъжен миг

По съкращение на щата
бе уволнена радостта
и се разбъркаха нещата,
подобно есенни листа. Има още

Реклами